MIKO-MAT. Jednotka na slovenskom trhu už 25 rokov

Automaty MIKOMAT sú vyvinuté na výdaj cestovných lístkov využívaných v mestskej hromadnej doprave. Celé zariadenia, rovnako ako aj náhradné diely, sú výhradne domácim výrobkom vyrábaným aj programovaným na území Slovenskej republiky.

Jednoduchý servis

Komunikácia s prevádzkovateľom automatu je riešená prostredníctvom siete GSM pomocou SMS a GPRS. Automat je možné napojiť na systém on-line sledovania pomocou cloudu výrobcu prostredníctvom siete internet. Automat je vybavený senzormi na detekciu neoprávneného vstupu alebo násilného konania. O všetkých takýchto stavoch je prevádzkovateľ bezprostredne informovaný prostredníctvom SMS a GPRS logov na cloud výrobcu. 

Prostredníctvom SMS a GPRS zistíte tieto zmeny stavu:

  • naplnenie pokladne 
  • poruchy automatu
  • nedostatok papiera 
  • útok na automat 
  • vlámanie
VIAC INFORMÁCII
Automat na výdaj cestovných lístkov pre MHD s jednoduchým servisom

Jednoduchá obsluha a expresná rýchlosť tlače

Automat Mikomat M16-T v základnej verzii vydáva až 16 druhov lístkov, z ktorých si môže cestujúci zvoliť naraz 1 až 10 ľubovoľných cestovných lístkov. Tlač jedného lístka trvá iba 3 sekundy. Jednoduchosť obsluhy zabezpečuje: 

  • podsvietený LCD displej 
  • popisy cestovného lístka a cena, ktoré sa nachádzajú na rovnakej úrovni ako príslušné tlačidlo 
  • dve informačné LED svietidlá (červené a zelené)
VIAC INFORMÁCII
Automat na výdaj cestovných lístkov pre MHD s jednoduchou obsluhou a expresnou rýchlosťou tlače

Vysoká odolnosť a zabezpečenie proti vandalizmu

Kostra a celá konštrukcia automatu je navrhnutá tak, aby odolala vandalizmu a násilnému vniknutiu. Otvor na vhod mincí je chránený automatickým uzatváraním. To znemožňuje priamy prístup. Dvere sú opatrené trojbodovým zatváraním a zámkom bezpečnostnej triedy 4. Mikomat M16-T je chránený krytom proti upchatiu a znečisteniu.

VIAC INFORMÁCII
Automat na výdaj cestovných lístkov pre MHD s vysokou odolnosťou a zabezpečením proti vandalizmu

Možnosť platby kartou

Platbu je možné realizovať nielen mincami, ale aj bezkontaktnými platobnými kartami. V prípade potreby je možne zaplatiť aj kombináciou oboch typov platieb. 

Automat Mikomat M16-T je vybavený terminálom na akceptáciu bezkontaktných platobných kariet iUC180 Ingenico. Môže byť vybavený aj iným terminálom spĺňajúcim parametre.

VIAC INFORMÁCII
Automat na výdaj cestovných lístkov pre MHD s možnosťou platby kartou

Spoznajte našu novinku. Zariadenie slúžiace na napájanie predajných automatov na cestovné lístky z batérií

Viac ako 500 automatov na Slovensku

MIKO-MAT spol. s r.o. je dodávateľom automatov M16-T pre Dopravný podnik Bratislava, Dopravný podnik mesta Žiliny, Dopravný podnik mesta Prešov a Dopravný podnik mesta Košice

Bratislava

Žilina

Prešov

Košice

366 AUTOMATOV V BRATISLAVE
74 AUTOMATOV V ŽILINE
74 AUTOMATOV V PREŠOVE
44 AUTOMATOV V KOŠICIACH

Servis bezpečnostných kufríkov SAT

Firma MIKO-MAT s.r.o. má výhradné zastúpenie firmy Gehrer AG security solution pre servis a kontrolu prenosných bezpečnostných zariadení na ceniny pre Slovenskú republiku. Bezpečnostný kufrík SAT chráni napríklad hotovosť s automatov pri prevoze proti útoku, krádeži, vydieraniu a nesprávnemu zaobchádzaniu.

Ochranné funkcie

Ochrana proti vytrhnutiu, krádeži a špionáži počas prepravy. Znemožňuje spoluprácu a upodozrievanie prepravujúcej osoby. Chráni obsah pri neoprávnenom otvorení zafarbením.

Ochranné zariadenia

Dvojkľúčový princíp, celková elektronická povrchová ochrana, zabudovaný alarm, zariadenie na zafarbenie cenností, ochrana proti vytrhnutiu uchopenia, bezpečnostná funkcia s časovačom a iné.

Kontrolné systémy

Bezpečnostný kufrík obsahujúci kontrolné systémy ako automatická kontrola pripravenosti pred prepravou, automatická kontrola batériového napájania alebo manuálna kontrola pre užívateľa.

Kontaktujte nás